KAT 2 I Home Challenge – Magdalena Nowak und Sebastian Nowak – Talking to the Moon

Magdalena: Geige und Blockflöte an der Gustav Mahler Privatuniversität, Horn, Klavier, Sebastian: Kontrabass, E Bass, Beide: Band Falkenfrei, Villacher Saitenhupfer