KAT2 – Laura Kozul – Imagine

2016 2. Platz Falco goes School, 2016 1. Platz Karaoke Bezirksbewerb, 2017 1. Platz Karaoke Landesbewerb, 2018 1. Platz Karaoke Landesbewerb, 2019 1. Platz Karaoke Bezirksbewerb, Musikalische Stimmbildung seit 2018.